آرشیو برچسب

مدرسه تالابی

گزارش تصویری فن آموز مدرسه تالابی در باغ کتاب تهران

‌فن‌آموز «مدرسه تالابی» ویژه کودکان در باغ کتاب تهران برگزار شد. طی روز های برگزاری این فن‌آموز کودکان و نوجوانان حاضر در این رویداد از طریق تابلو های نقاشی که توسط تسهیل‌گران موسسه سبزکاران شرح داده می‌شد با چرخه آب و اکوسیستم های تالابی آشنا شدند، آن‌ها همچنین از طریق انجام بازی های متنوع و با موضوعات متنوع محیط زیستی و نقش خود در محیط پیرامون و مسئولیت پذیری اجتماعی آگاه شدند.

تشکلهای مردم نهاد با امکانات کم، کار بزرگی می کنند

موسسه سبزکاران بالان از چهارشنبه گذشته برنامه ای را تحت عنوان «مامورین نجات زمین» با مشارکت مجموعه های کاربازی و فکربازی (در باغ کتاب تهران) برگزار کرده است. در این برنامه که با هدف آموزش های محیط زیستی به زبان ساده به کودکان و نوجوانان است، برنامه ای اختصاصی در حوزه آب و تالاب طراحی شده است که در تاریخ های 9-10 و 11 مرداد ماه از صبح تا شب برگزار شده است. در حین برپایی این برنامه سه روزه شخصیت های مختلفی از آن بازدید کرده و در جریان این اقدام قرار گرفتند. بازدید از فن آموز «مدرسه تالابی» «اشرفی‌زاده» معاون دفتر…