آرشیو برچسب

مدیریت مصرف در گیلان

گاز صرفه جویی نشود، برق قطع می شود

مدیرعامل شرکت گاز گیلان از افزایش 4 درصدی مصرف گاز در استان خبر داد و گفت: با ورود جبهه هوای سرد و بارشی به استان مصرف گاز به ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب رسید که بخش اعظم آن مصرف خانگی است. «عیسی جمال نیکویی» با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک گاز در گیلان وجود دارد که بیش از یک میلیون آنها مشترکین بخش خانگی هستند، افزود: در مجموع از کل مصرف روزانه اعلامی ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب مصرف بخش مربوط به مصارف خانگی است.  درعین حال مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان هشدارداد اگر در مصرف گاز صرفه جویی نشود، برق قطع…