آرشیو برچسب

مرکز آمار

گیلان، در حاشیه سبز نرخ تورم

آمارهای نرخ تورم کالاهای اساسی در استانها هر سه ماه یک بار رصد و از سوی مرکز آمار کشور اعلام می شود. موضوعی که در هر آمار به آن اشاره می شود رابطه ی سطح توانمندی یا همان قدرت خرید افراد با تورم است. مرکز آمار ایران برای محاسبه ی تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها با جمع‌آوری اطلاعات قیمت کالا وخدمت عرضه شده به منظور مصرف نهایی خانوار نسبت به محاسبه شاخص قیمت بر اساس میانگین وزنی قیمت کالاهای مختلف اقدام می‌ کند. براساس شاخص قیمت به دست آمده سه نوع نرخ تورم شامل «نرخ تورم کل» برای برنامه‌ ریزی و سیاست گذاری‌های کلان،…

تورم در گیلان پایین تر از نرخ کشوری

«وحید طیفوری» معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت گیلان نرخ تورم درگیلان را پایین­ تر از کشور عنوان کرد. به گزارش مرور، طیفوری افزود: نرخ تورم کل کشور و گیلان در خرداد‌ماه امسال به ترتیب 37 و 35 درصد بود که گیلان در این ماه، در بین 31 استان، در رتبه بیست و پنجم کشور قرار گرفت. وی از انتشارشاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها و نرخ تورم خردادماه 98 خبر داد و گفت: مرکز آمار ایران برای محاسبه تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها با جمع‌آوری اطلاعات قیمت کالا و خدمت عرضه شده به منظور مصرف نهایی خانوار نسبت به محاسبه…