آرشیو برچسب

مرکز انزلی‌پژوهی طویلی

ابرهای اندیشه زیر سقف یک خانه

آنها که گذرشان به مرکز انزلی پژوهی طویلی می‌افتد، خانه‌ای می‌بینند که از جهان کلمات نشان دارد و نسیم آگاهی. اینجا  قاب آبی درها و پنجره‌ها بر متن سپید حصارها از  کتاب ها‌ و یادها نشان دارد. آنها که قدم در این مکان می نهند، حکایتش را  نقش بسته بر لوحی چنین می‌خوانند: «به نام حضرت نور یاد  آنان که بر روشنای جهان آگاهی می‌افزایند تا همیشه باقی‌ست. این مامن که نام مرکز انزلی‌پژوهی طویلی بر پیشانی‌اش حک شده، بناست یادآور سعی انسانی باشد که برگی بر دفتر تاریخ افزود و از  انزلی نوشت تا غبار فراموشی بر پیکر  گذشته این شهر ننشیند.…