آرشیو برچسب

مریم اشکانیان

«چوم گالری» تحقق یک رویاست در بندر مه آلود

این روزها اهالی  بندر مه‌آلود به تماشای نقاشی‌ها بر دیوا‌رهای نگارخانه‌ای می‌روند که جلوه‌ای از تحقق رویاهای یک جوان هنرمند است.  مریم اشکانیان بانوی هنرمندی‌ست که در سایه‌سار آسمان شهر ساحلی  انزلی  با ذهنی سرشار از رویاهای رنگین قد کشید و این روزها  نگارخانه‌اش در این شهر که  مهد هنرمندان بسیاری در عرصه نقاشی و هنرهای تجسمی بوده،  چشم‌ها را به ضیافت نقش و رنگ و طرح فرا می‌خواند. حکایت قدم نهادن اشکانیان  به جهان حرفه‌ای هنر به  یک دهه پیش باز می‌گردد. او می‌گوید: سال 1390  در رشته‌ی نقاشی از دانشگاه گیلان  فارغ‌اتحصیل…