آرشیو برچسب

مسکن شهری

سکونت روی انبار باروت

تجارت فردا/ اول شهریور/ شماره 373 حدود ۱۱ استان کشور بیشترین درگیری را با حاشیه نشینی دارند. خراسان رضوی، تهران، لرستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و آذربایجان غربی در این گروه قرار می‌گیرند. قبلاً مشاور وزیر کشور این اطلاعات را داده بود. بیکاری و فقر بیشترین عامل جذب افراد به سمت مناطق حاشیه نشین و ماندگاری آنها در همان شرایط می‌شود. نهادهای رسمی نسبت به شدت رشد حاشیه نشینی در آینده هشدار می‌دهند. کمال اطهاری که اقتصاددانان و پژوهشگر توسعه است می‌گوید از دهه ۷۰ نسبت به این موضوع هشدار داده و آنچه حالا دیده می‌شود…