آرشیو برچسب

مسکن نسقی در رشت

تخریب املاک نسقی رشت، نمایشی تبلیغی یا اقدام جسورانه؟

برخورد شهرداری در تخریب یک ساختمان 5 طبقه خلاف ساز درمنطقه حمیدیان، حالا دیگرمالکان و سازندگان  6 هزار مسکن نسقی را در این شهر تهدید می کند. آیا می توان امیدوار بود رشت با شروع این قبیل اقدامات دیگر آرمان شهر خلاف سازان مسکن کشور نباشد؟  رشت که پیش ازاین به مدت دو دهه شهر امن خلاف سازها در بخش مسکن بود، حال به سمت استاندارد سازی ساخت مسکن طبق مقررات ملی ساختمان و نظارت های نظام مهندسی در بخش نسق سازی گام برداشته است و راه خلاف‌های رایج در ساخت‌ وسازهای مسکونی که در اغلب موارد ارتکاب آن به جای هزینه، سود هنگفت نصیب سازنده‌ها…

گسترش شتابان حاشیه نشینان شهری؛ قاعده یا پیامد

از آن سالهایی که حاشیه نشینها در شهرهای بزرگ را به زاغه نشینی و زندگی درحلبی آبادها می شناختند خیلی گذشته است. درآن دوران حاشیه نشینان را مردمان روستایی تشکیل می‌دادند که به سودای زندگی بهتر و با فروش زمین های کشاورزی و دام، راهی شهرهای صنعتی و مراکز استانها می‌شدند تا فرصتهای برابر اجتماعی و اقتصادی با شهرنشینان نصیب شان شود. این افراد بدون رعایت نظام مقررات ساختمانی به ساخت مساکنی بدقواره و ناهمگون در تضاد با بافت شهری اقدام می‌کردند که به مثابه‌ی وصله‌ی ناجوری در حاشیه شهرهای بزرگ بود. اما به مرور زمان جنس حاشیه نشینی در…