آرشیو برچسب

مطبهای خصوصی گیلان

بی توجهی درمانگاههای پزشکی به مدیریت پسماند

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت گفت: مدیریت پسماند در ۸۵ مطب و درمانگاه پزشکی و پنج بیمارستان رشت اصولی نیست. «محمدتقی تقی زاده» از صدور ۸۵ اخطاریه به مطب‌ها و درمانگاه‌های پزشکی و پنج اخطاریه به بیمارستانهای رشت خبر داد و گفت: عدم مدیریت اصولی پسماند این واحدها منجر به صدور اخطاریه به واحدهای خاطی شد. در صورتی که مدیریت پسماندهای عفونی این مراکز در مهلت تعیین شده در اخطاریه مورد توجه قرار نگیرد، مطابق قوانین موضوعه به مرجع قضایی معرفی می‌شوند. تقی زاده با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بطور مداوم مراکز…