آرشیو برچسب

معلولان درانزلی

روند کند مناسب‌سازی اماکن عمومی برای بهره‌مندی معلولان در انزلی

روند مناسب‌سازی محیط به منظور امکان بهره‌مندی معلولان از ادارات، بانک‌ها، تفریحگاه‌ها و اماکن ورزشی در انزلی مناسب نیست. تردد آسان و بهره‌مند شدن از دایره‌ی خدمات و امکانات جامعه از جمله حقوقی‌ست که معلولان و سالمندان چون دیگر افراد جامعه باید از آن برخورار باشند. بی‌تردید لحاظ کردن شرایط مناسب در ایجاد بناها و فضاهای جدید و همچنین مناسب‌سازی اماکنی که پیش از این احداث شده‌اند از جمله مواردی‌ست که باید مورد متوجه مسؤولان ذی‌ربط قرار گیرد.  رییس اداره‌ی بهزیستی انزلی در گفت‌وگو با مرور اظهار کرد: مکاتبات و پیگری‌های لازم در…