آرشیو برچسب

مناسب سازی شهری

مناسب سازی ادارات و دستگاههای گیلان، پایین تر از میانگین کشوری

محدودیت فضاهای حرکتی برای افراد کم توان، بی توجهی مدیریت شهری به نیازهای آنها، دسترسی ضعیف به خدمات عمومی درسطح معابر، نامناسب بودن بسیاری از کاربری های شهری و توسعه ناهماهنگ بعضی از خدمات مرتبط با افراد کم توان از مسایلی است که جامعه معلولین را از تساوی فرصت ها و دسترسی آزادانه به انواع خدمات شهری محروم می سازد. امروز «حسین نحوی‌نژاد» مدیرکل بهزیستی گیلان درگفت وگو با مرور با بیان اینکه عملکرد دستگاههای اداری استان در مناسب‌سازی فضای ادارات و بانکها برای استفاده معلولان مطلوب نیست گفت: بانکها، حمل و نقل عمومی و سرویس های…