آرشیو برچسب

منطققه ویژه تجاری انزلی

مضار و تهدیدهای تغییر نام یک منطقه آزاد

انزلی را از دیر باز دروازه اروپا می دانستند، بندر و دریا و ارتباط با آسیای میانه و اوراسیا در انزلی قدمتی بیش از 100 سال دارد. از همین رو بود که تنها منطقه آزاد در شمال در شهرستان بندر انزلی تاسیس شد. از زمان تصویب قانون ایجاد منطقه آزاد انزلی در سال 82 تا به امروز سرعت رشد این منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی در مقایسه با سایر مناطق آزاد چندان چشم گیر نبوده است که این خود محل سوال و ابهامات بسیار دارد زیرا که علاوه بر بازار گسترده اوراسیا اتصال بندر اوکتاو از طریق مسیر ریلی به چین خود مزیتی برای پهنه دریای کاسپین به حساب می آید…