آرشیو برچسب

موج‌شکن غربی انزلی

وندال‌ها و کلاف سردرگم یک سازه

پیاده‌راه موج‌شکن غربی انزلی از نگهداری مناسب محروم است. گذشته ازهمه‌ی انتقاداتی که در مورد  مهندسی احداث  این موج شکن  و تاثیرش بر انباشت رسوبات در تالاب  انزلی  وجود دارد، واقعیت این است که هم اکنون پیاده‌راه آن مورد توجه گردشگران و ساکنان شهر قرار دارد. اما  متاسفانه آنچه در این راستا شاهد هستیم، گذشته از تخریبی که  از سوی  وندال‌ها  بر بخش‌هایی از این پیاده‌راه وارد آمده، نوعی رها شدگی و نبود مراقبت مناسب از آن است. گفتنی است که پدیده‌ی وندالیسم یا تخریبگرایی آثار فرهنگی و اموال عمومی، موضوعی دور از ذهن نیست اما نبود…