آرشیو برچسب

;میته امداد امام خمینی

فرآوری پیله ابریشم با دستان مددجویان گیلانی

گیلان یکی از قطبهای تولید پیله ابریشم درکشور است . تولید 40 درصد تولید پیله ابریشم ، این استان را در رتبه اول کشور قرار داده است. اما ضعف صنایع تبدیلی و فرآوری نخ ابریشم  تولید کنندگان این بخش را رنج می دهد. سالهاست که  تولیدات پیله ابریشم استان درکارخانجات استانهای دیگر به خصوص خراسان رضوی  نخ ریسی می شوند. در حالیکه غیر فعال بودن کارخانجات ابریشم کشی و نبود صنایع تبدیلی و فرآروی از چالشهای صنعت نوغانداری در استان محسوب می شود در راستای طرح توسعه و احیای صنعت ابریشم و همچنین توانمندی و اشتغال مددجویان کمیته امداد کشور،…