آرشیو برچسب

ناصر وحدتی

جهان تشنه ی دریافت ویژگی های بومی است

«محمدرضا یکرنگ صفاکار» متولد سال 1342 در رشت است. او نخست جز تکنیسین های داروسازی بود و چندین سال در این زمینه فعالیت کرد و پس از این که کارخانه ی شیمیایی باعث آسیب به چشم او شد از ادامه ی کار صرف نظر کرد و به فعالیت های هنری پرداخت. او سالهاست که در زمینه ی سینما و موسیقی و پرورش هنرجو فعالیت دارد که به طور خلاصه می توان به اینها اشاره کرد: چاپ مقاله های سینمایی و ساختن بیش از 450 برنامه ی رادیویی با نام «موسیقی، خیال و اندیشه» در رادیو فرهنگ و رادیو نمایش در مورد موسیقی و سینما، برگزاری بیش از 1000 جلسه ی آموزش و تحلیل…