آرشیو برچسب

نشر اطراف

داستان زندگی را بازنویسی کنیم

شما قصه‌ی زندگی خویش را چگونه تعریف می‌کنید؟  واقعیت این است که زندگی با داستان درهم آمیخته و تجارب، یادها و خاطرات‌مان، خواهی نخواهی در قالب روایت است که در ذهن ما و دیگران برجای می‌ماند و این که  داستان خود را چگونه روایت کنیم، نقشی انکارناپذیر در نگاه‌‌ ما به زندگی و هویت‌مان دارد. «قصه‌ای که انتخاب می‌کنیم:  تغییر تجربه‌های زندگی با روایت درمانی» نوشته‌ی «دیوید دنبورو» استاد دانشگاه سیدنی استرالیاست که  پیشینه‌ی سال‌ها  شاگردی و همکاری با «مایکل وایت» پدر روایت‌‌درمانی را در کارنامه‌ی  فعالیت‌های خویش دارد.  ما…

داستان‌ها صدای ما را ماندنی می‌کنند؟

قصه‌ها با ما هستند، همانندِ چشم‌هامان  که در چشم‌خانه جهان را به تماشا نشسته‌اند و چون اندیشه‌هامان که  زاده می‌شوند و  پروبال می‌گیرند. قصه‌ها با ما هستند  وقتی با لالایی مادران به خواب می‌رفتیم یا همه‌ی آن سالها که قد کشیدیم و آن زمان که از رویاها و تجارب‌مان  حرف می‌زنیم.  ما حتی آن زمان که به توجیه  خطاهامان می‌نشینیم  به ریسمان روایت آویخته‌ایم. واقعیت این است که  اسطوره‌ها، افسانه‌ها و روایت‌های عمومی در شریان‌های هویت جمعی ما  جاری هستند و ما همواره  دانسته یا ندانسته از قصه‌ها تاثیر می‌‌پذیریم و با روایت‌هامان بر…

همه‌ی آن‌چه که می‌دانیم و نمی‌دانیم

بومی که بر ذهن خویش از پدیده‌ها و رویدادها نقش می‌زنیم، تنها از منظر نگاه و دالانِ اندیشه‌ی ما جان گرفته است از این رو نباید  جای خالی پَس و پُشتی که آن را در نیافته‌ایم، نادیده بگیریم و یادمان باشد که ماجرا فقط آن نبوده  است که ما می‌پنداریم.   و اما همراهی با «زیدی اسمیت» در کتابی که عنوان «ماجرا فقط این نبود» را بر پیشانی دارد، گویای همین واقعیت است. این اثر   شاملِ 6 جستار درباره‌ی زندگی کنار ادبیات و هنر است. مجموعه‌ای که می‌توان بارها خواند و هر بار از منظری نو به داده‌های نهفته در آن نگریست. جستارهای این کتاب از…