آرشیو برچسب

نشر اطراف

داستان‌ها صدای ما را ماندنی می‌کنند؟

قصه‌ها با ما هستند، همانندِ چشم‌هامان  که در چشم‌خانه جهان را به تماشا نشسته‌اند و چون اندیشه‌هامان که  زاده می‌شوند و  پروبال می‌گیرند. قصه‌ها با ما هستند  وقتی با لالایی مادران به خواب می‌رفتیم یا همه‌ی آن سالها که قد کشیدیم و آن زمان که از رویاها و تجارب‌مان  حرف می‌زنیم.  ما حتی آن زمان که به توجیه  خطاهامان می‌نشینیم  به ریسمان روایت آویخته‌ایم. واقعیت این است که  اسطوره‌ها، افسانه‌ها و روایت‌های عمومی در شریان‌های هویت جمعی ما  جاری هستند و ما همواره  دانسته یا ندانسته از قصه‌ها تاثیر می‌‌پذیریم و با روایت‌هامان بر…

همه‌ی آن‌چه که می‌دانیم و نمی‌دانیم

بومی که بر ذهن خویش از پدیده‌ها و رویدادها نقش می‌زنیم، تنها از منظر نگاه و دالانِ اندیشه‌ی ما جان گرفته است از این رو نباید  جای خالی پَس و پُشتی که آن را در نیافته‌ایم، نادیده بگیریم و یادمان باشد که ماجرا فقط آن نبوده  است که ما می‌پنداریم.   و اما همراهی با «زیدی اسمیت» در کتابی که عنوان «ماجرا فقط این نبود» را بر پیشانی دارد، گویای همین واقعیت است. این اثر   شاملِ 6 جستار درباره‌ی زندگی کنار ادبیات و هنر است. مجموعه‌ای که می‌توان بارها خواند و هر بار از منظری نو به داده‌های نهفته در آن نگریست. جستارهای این کتاب از…