آرشیو برچسب

نقص ایمنی ساختمانهای عمومی رشت

نقص ایمنی در همه‌ی اماکن تجاری و عمومی رشت

وقوع آتش سوزیهای پی در پی در ساختمانهای اداری، عمومی و درمانی که روزانه تردد بسیاری در آنها صورت می‌گیرد، به یکی از چالش های مدیریت شهری در کشور تبدیل شده است. بعد از حادثه‌ی پلاسکو، این روزها آتش سوزی کلینک درمانی در تهران، بار دیگر توجهات کارشناسان را به لزوم ایمن سازی ساختمانهای عمومی سوق داده است. در شهر رشت نیز آتش سوزی ساختمان 5 طبقه و فروشگاه و انبار لوله در کوچصفهان یکی از بزرگترین حوادث آتش سوزی در یک ماه گذشته بوده است.  میزان ایمنی و لزوم رفع نواقص در ساختمانهای عمومی و پرتردد رشت را از «شهرام مومنی» سرپرست سازمان…