آرشیو برچسب

هزینه حمل بار

جنگ قیمت‌ها؛ ناوگان دریایی خزر ناکارآمد است؟

تجار ایرانی این روزها در آبراه استراتژیک کاسپین با افزایش دوبرابری هزینه‌ی حمل بار مواجه هستند. کمبود کشتی در ناوگان کشتیرانی ایران از نخستین دلایل موثر در ایجاد  این معضل وهمچنین  معطلی کالاهای صادراتی در بنادر عنوان می‌شود. حال سوال اینجاست که آیا این چالش  تنها به دلیل کم بودن تعداد کشتی‌ها  پدید آمده  یا عواملی دیگر نیز باید مورد توجه قرارگیرند؟  بی‌تردید پهنه‌ی آبی کاسپین یکی از آبراه‌ها و مناطق استراتژیک جهان  به شمار می‌آید و شبکه‌ی حمل و نقل  آن با توجه  به همسایگی‌اش با  با کشورهای ایران، روسیه، آذربایجان،…