آرشیو برچسب

واکسیناسیون کرونا در گیلان

آغاز تزریق دوز دوم واکسن کرونا در گیلان

بعد ازچند هفته انتظار محموله جدید واکسن کرونا برای تزریق دوز دوم به افراد سالمند و گرووهای هدف به گیلان ارسال شد.  فرایند کند واکسیناسیون عمومی کرونا درهفته‌های گذشته به ‌دلیل آنچه که از سوی وزارت بهداشت و درمان کشور، بدعهدی کشورهای تولید کننده واکسن کرونا در ارسال محموله ها اعلام شد، بعد ازتعویق چند هفته ای ازسر گرفته می شود. دراین مدت سالمندان و گروه های هدفی که در انتظار دریافت تزریق دوز دوم واکسن خود بودند از به تعویق افتادن پی درپی واکسن دوز دوم خود ابراز نگرانی کردند. حال امروز معاون بهداشتی علوم پزشکی گیلان از آغاز…