آرشیو برچسب

پارلمان رشت

برای رشت چه کردید؟

جمعی از فرهیختگان ، اساتید دانشگاه وعلاقه مندان شهر رشت، دو هفته قبل در بیانه ای خطاب به اعضای شورای شهر رشت خواستار ارایه بیلان کاری و گزارشی از فعالیتهای توسعه ای درمدیریت شهری رشت در طی 30 ماه گذشته شدند. «مرتضی شگفت» شهردار اسبق رشت یکی از امضا کنندگان این بیانیه در این رابطه به مرور گفت: به همراه جمعی ۱۰ نفره از بزرگان و دغدغه مندان شهر رشت، اساتید و اهل قلم بیانیه ای در خصوص پرسش از عملکرد شورای شهر رشت را امضا و مستقیما برایشان ارسال کردیم. برخی رسانه‌ها هم به انتشار آن کمک کردند و آن را در اختیار مردم قرار دادند.…