آرشیو برچسب

پارک آبی

بزرگترین پارک آبی کشور در رشت

جلسه شورای شهر رشت شب گذشته به پروژه «پارک آبی گیل‌لند» اختصاص داشت. دراین جلسه تاکید شد: اقتصاد شهر رشت با پروژه پارک آبی «گیل‌لند» متحول می‌شود. «اسماعیل حاجی‌پور» رییس شورای شهر رشت، دراین باره با اشاره به ضرورت اجرای پروژه پارک آبی گیل‌لند در رشت و جذب سرمایه‌گذار گفت: با میزان بودجه شهرداری، شهر رشت آباد نمی‌شود از این رو جذب سرمایه‌گذار و فراهم کردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری برای شهر رشت بسیار ضروری است. «ناصر حاج محمدی »شهردار شهر رشت هم گفت: این پروژه بسیار شاخص است و دارای کاربری‌های مختلف همچون مرکز تجاری، بخش…