آرشیو برچسب

پارک جنگلی رشت

نبود سرمایه‌گذار برای پارک جنگلی لاکان رشت

پارک جنگلی  450 هکتاری لاکان رشت که یکی از فرصتهای سرمایه گذاری استان و در راستای گسترش و افزایش سرانه‌ی فضای سبز به شهرداری رشت واگذار شد، هنوز در انتظار سرمایه گذار بخش خصوصی برای احداث قرار دارد. رشت با برخورداری از 160 هکتار فضای سبز شهری، کمترین سرانه‌ی فضای سبز شهری کشور را با 4.2 متر به ازای هر نفر به خود اختصاص داده است. در حالیکه طبق استاندارهای جهانی این سرانه، 9 متر است. احداث پارک جنگلی لاکان که درسال 96 و طی انعقاد تفاهم نامه‌ سه جانبه ای بین استانداری، منابع طبیعی و شهرداری رشت به مدیریت شهری رشت واگذار شد،…