آرشیو برچسب

پارک های رشت

لطفا شماره تلفن افرادی را که حیوان خانگی دارند، بفرستید!

وحیده اسماعیلی-امیرحسین کریمی/ از دیروز نامه‌ای در بسیاری از رسانه‌های استانی منتشر شد که خبر از اقدام رییس شبکه‌ی دامپزشکی شهرستان رشت برای دریافت شماره دارندگان حیوانات خانگی می‌داد. در این نامه که به نظر می‌رسد خطاب به یکی از درمانگاه‌های دامپزشکی رشت نوشته شده است، طاهره شهیدی، رییس شبکه‌ی دامپزشکی از مدیریت یکی از درمانگاه‌ها خواسته است تا بنا به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رشت، شماره تلفن افرادی را که برای مداوای حیواناتشان به آن مرکز مراجعه می‌کنند در اختیار او قرار دهند. این نامه که به نظر نمی‌آید جعلی…