آرشیو برچسب

پاکبانان رشتی

زباله های عفونی در سراوان دفن بهداشتی می شوند

حضور رفتگران و پاکبانان شهرداری برای جمع آوری زباله های شهری و روستایی  که از جمله آسیب پذیرترین افراد در مواجه با  بیماری کرونا هستند،  این روزها یکی از دغدغه های خانواده های این قشر و شهروندان شده است. این درحالیست که شنیده شده برخی از این این افراد  بدون لوازم بهداشتی و پیشگیری در سطح شهر حضور دارند . در همین رابطه «علیرضا حاجی پور» مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری در گفت و گو با مرور از تامین و توزیع هر روزه ماسک و دستکش به پاک بانان شهرداری رشت خبر داد. حاجی پور گفت: 1050 نفر از نیروهای شرکتی و کارگری و شهربانان…