آرشیو برچسب

پاکبان رشتی

افزایش ساعت کاری پاکبانان رشتی در بحران برف

در حالیکه شهر رشت روزانه شاهد تولید نزدیک به 700 تن زباله است ، توقف جمع آوری زباله به معنی ایجاد وضعیت نامناسب و عوض شدن چهره شهر است. از این رو انباشت و دپوی زباله های شهری از تبعات بارش سنگین برف و مسدود شدن راهها و معابر است که موجب زشتی چهره‌ی شهرها می شود. در همان روزهای اول بارش برف ، تعدادی از خیابانهای اصلی رشت بازگشایی شدند، اما بسته بودن کوچه‌ها و معابر فرعی و عدم دسترسی به مخزنهای زباله مانع از جمع آوری به موقع زباله های شهری وحتی روستایی در بسیاری از مناطق رشت شده است. تجربه‌ی دپو زباله در بحرانهای برف سالهای…