آرشیو برچسب

پایانه مرزی

خطر حذف از بازارهای هدف صادراتی

رئیس سازمان حفظ نباتات کشورگفت: آستارا از دروازه‌های مهم صادرات محصولات کشاورزی ایران است. این درحالیست که این شهرستان مرزی همچنان با مشکلات زیر ساختی در گمرک، معطلی کانتینرهای صادراتی و نبود پایانه محصولات کشاورزی صادراتی مواجه است. «حسین رنجبر» در جریان بازدید از بارانداز ریلی آستارا گفت: بخش مهمی از صادرات کشاورزی ایران از مرزهای آستارا عبور می‌کند و در این رابطه تقویت امکانات و تجهیزات جهت نظارت بر صادرات محصولات کشاورزی ضرورت دارد. وی با تاکید به اینکه شهرستان مرزی آستارا برای کشور بسیار مهم و از لحاظ صادرات محصولات…