آرشیو برچسب

پرتغال گیلان

باغات مدرن و فنی مرکبات درگیلان احداث می شوند

درحالی برداشت مرکبات از 11 هزار هکتار از باغات مرکبات گیلان به نیمه‌ی خود رسیده که افزایش هزینه های تولید، باغداران را رنج می‌دهد. این درحالیست که خسارتهای سنگین برف سال گذشته همچنان روی دوش باغداران مرکبات گیلان سنگینی می‌کند و رقابت تنگاتنگی از سوی کشورهای دیگر در بازارهای هدف مرکبات صادراتی استان به وجود آمده است. برداشت مرکبات که از اواسط آبان ماه درگیلان آغاز شده به گفته‌ی «منوچهر پارسافر» مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی به مرور، تا اواسط بهمن ماه به طول می کشد و تاکنون بالغ بر 35 درصد محصول باغات استان برداشت شده…