آرشیو برچسب

پرستاران شرکتی گیلان

تزریق وعده‌ها زیر پوست کادر درمان

فاصله‌ی بین مرگ یک پزشک و یک پرستار در گیلان به عنوان اولین قربانیان کرونا 4 روز است. یعنی 3 و 7 اسفندماه 98. فوت «نرجس خانعلی‌زاده» پرستار 25 ساله‌ی شرق گیلانی همه را در شوک فرو برده است. این اولین تکانش‌های شروع یک بحران است. کسی نمی‌داند چه خواهد شد؟ روزهای ابتدایی درز اخبار کرونا آنهم درست پس از انتخابات است. خبرهایی از بیمارستان‌های قم و تهران می‌رسد اما کمتر پزشک و پرستاری می‌داند که چه اتفاقی در حال روی دادن است. کادر پزشکی در نقاط مختلف گیلان هم به تبع دیگر استانهای درگیر، دستپاچه و نگران، تنها می‌دانند باید ماسک…