آرشیو برچسب

پرستاران شرکتی

خانه‌نشینی، سهم مدافعان سلامت

در دوران کرونا از خود و خانواده‌شان گذشتند، با ایثار و جانفشانی از بیماران کرونایی مراقبت کردند و حتی در این راه تعدادی جان خود را از دست دادند. در حالیکه از یک سو بسیاری از مسوولان وزارت بهداشت از کمبود پرستار دربیمارستانها و از سوی دیگر مهاجرت پرستاران خبر می‌دهند، به یکباره وزارت بهداشت تصمیم گرفت نیروهای طرحی بیمارستانها دیگر تمدید طرح نشوند. این اقدام امنیت شغلی ده ها هزار پرستار را به مخاطره انداخت و آنها را بیکار و خانه نشین کرد. پرستاران طرحی در سخت‌ترین روزهای کرونایی کشور دست یاری وزارت بهداشت و درمان را فشردند…