آرشیو برچسب

پرنده نگری در گیلان

جیرسر باقرخاله، پایلوت گردشگری تالابی کشور

حاشیه تالاب انزلی محل زندگی شکارچیان تفنگ به دست است. صدای غرش گلوله تفنگها با روشنایی صبح جمعه 29 آذر در روستای جیره سر باقرخاله خمام و 15کیلومتری رشت در هم می آمیزد. شکارچیان بومی می روند و شکارچیان غیر بومی که از چند هفته قبل برنامه ریزی کرده اند می آیند. گروهی جدیدی با لباسهای استتار که حضورشان به خاطر تن پوشی که دارند کمتر حس میشود. آنها نیز به دنبال پرندگان هستند و با دوربینهای قوی هر حرکتی را رصد می کنند. هیچ پرنده ای را نمی کشند، چون پرنده نگر هستند. حضورشان را باید یک رویداد خاص در تاریخ این روستا حساب کرد که…