آرشیو برچسب

پروژه عمرانی

انتقاد از نیمه تمام ماندن پروژه های عمرانی در فومن

عضو گیلانی کمیسیون عمران مجلس گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام‌ کشور رها شده‌اند. در واگذاری طرح‌ها‌ فقط شعار ‌می‌‌دهند. « محمدمهدی افتخاری» از بروکراسی‌های اداری وعدم همکاری برخی از دستگاه‌های اجرایی برای اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام انتقاد کرد و افزود: طولانی شدن روند اجرای پروژه‌های عمرانی مردم را به شدت کلافه کرده است. بسیاری از این پروژه‌ها در پیچ و خم‌های اداری گیر کرده و هیچ پیشرفت خاصی ندارند از سوی دیگرعزمی نیز برای واسپاری این طرح‌ها به بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود. نماینده مردم فومن و شفت با اشاره به اینکه در راستای…

پروژه های عمرانی گیلان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند

«علی اوسط اکبری مقدم» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان گفت: در گیلان در بحث پروژه های عمرانی با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم. اکبری مقدم با تاکید به اینکه نوع عملکرد دستگاه‌های اجرایی می تواند در موفقیت پروژه‌های عمرانی موثر باشد افزود: دستگاه‌های اجرایی در جلسات شورای فنی تجربیات خود را مطرح و با کمک همدیگرمشکلات و چالش ها را کاهش دهند. وی با بیان اینکه در بحث پروژه‌های عمرانی با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم افزود: باید بین کارفرما و پیمانکار تعامل برقرارشود تامشکلات پروژه های عمرانی کاهش و درباره زمانی کمتری به…