آرشیو برچسب

پروژه های جاری

اجرای پروژه های عمرانی زیرساختی

«سید امیر حسن علوی» شهردار رشت در نشست خبری پایان سال، رویکرد شهرداری در سال آینده را پروژه های عمرانی و زیر ساختی بیان کرد و گفت: ۵۶ درصد بودجه ۱۴۰۱ به شکل واقعی عمرانی است. شهردار رشت در ادامه به تشریح عملکرد شهرداری در سال جاری و رویکرد این سازمان برای سال 1401 پرداخت. علوی در ادامه با کذب محض دانستن حذف بودجه جاری و حقوق پرسنل به منظور اجرای پروژه های عمرانی تاکید کرد: سبد بودجه جاری شهرداری را از هزینه های عمرانی خارج کردیم و اتمام پروژه‌های نیمه تمام روبنایی و برنامه ریزی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی، رویکرد شهرداری…