آرشیو برچسب

پروژه های ورزشی گیلا

خاک فراموشی بر پروژه های ورزشی استان (قسمت آخر)

طبق آمارها بیش از یک پنجم فضاهای ورزشی گیلان را فضاهای روباز تشکیل می دهند که صرفا با خط کشی و فنس کشی جزو آمار شدند و مقدار کمی تحت عنوان فضای سرپوشیده و سالن ورزشی در استان وجود دارد، از همین رو اگر همتی برای تکمیل ده ها پروژه نیمه تمام ورزشی در گیلان نباشد، نسل آتی مردمان گیلان زمین، مردمانی با فقر حرکتی فراوان خواهند بود. در روزهای گذشته در خصوص مهمترین پروژه های ورزشی گیلان که مجال اجرا نیافته اند گزارش نوشته و شهرهای مختلف گیلان را مورد بررسی قرار داده ایم. اکنون در قسمت پایانی این گزارش به باقیمانده شهرهای دیگر استان…