آرشیو برچسب

پزشک فرهنگ دوست

در حاشیه درگذشت طبیب فرهنگ پرور گیلان ما، دکتر محمد علی فائق

اول: وقتی کلیسایی ۸۵۶ ساله نوتردام پاریس در آتش می سوخت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به تلویزیون ملی آمد و در حالی که ساختمان کلیسا در تصویر پشت سرش داشت می سوخت گفت "نوتردام کلیسای جامع همه فرانسوی ها است، حتی آنهایی که یک بار هم پایشان را اینجا نگذاشته اند". مکرون خطاب به ملت فرانسه گفت پاریسی ها در دل به خود می لرزند و راستی که چه تعبیر دقیقی از احساس تهی شدن و فقدان. او ادامه داد که در کنار این خسارت شدید یک سرخوردگی و غم مشترکی هم در کار است اینکه ما همچون اعضای یک تمدن نتوانسته‌ایم از چیزی گرانبها و پر ارزش مراقبت…