آرشیو برچسب

پسروی آب خزر

بخت ِ شوم ِ خزر

چنانچه به سواحل دریای خزر بروید پس‌روی محسوس آب رامی‌بینید. نقاطی که پیش ازاین زیرآب بوده اکنون به ساحل شنی دریا اضافه شده است. بنابه گفته صیادان محلی آب خزر طی حدود 20سال گذشته بین 180 تا250 متر عقب نشینی کرده واین روند در5 سال اخیر سرعت بیشتری دارد. این مشکل اکنون زیرساخت‌های همه بنادر حاشیه خزر راتهدید می‌کند. هم اکنون بندرآستارا درحال لایروبی است وکانال کشتیرانی روگا بندرانزلی نیز بارسوبات تالابی پرمی‌شود. کاهش 75 سانتی متری تراز آب طی 10سال گذشته دراین بنادر ثبت شده که نشان می‌دهد سطح آب دریا پایین‌تر می‌رود. تاکنون…