آرشیو برچسب

پسماند شهرداری

حاجی پور: پسماند شهرداری رشت از کارشناسان خبره و قوی برخوردار است

بعد از اینکه در روزهای گذشته «بهراد ذاکری » رییس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت گفته بود ایرادات اساسی  در رویه پسماند استان و شهرداری رشت وجود دارد و نیروهای تخصصی در این مجموعه فعالیت ندارند ، امروز «علیرضا حاجی پور» رئیس سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت با رد این ادعا به مرور گفت: سازمان پسماند شهرداری رشت از کارشناسان بسیارقوی و خبره ای در زمینه های محیط زیستی و انرژی های نو برخوردار است که حتی این نکته  در مجامع فرا استانی  نیز به اثبات رسیده است. شهردار رشت نیز در جلسات مختلف پسماند استان به این نکته صحه…