آرشیو برچسب

پناهندگی ارامنه‌ باکو

ارامنه‌ی باکو در سایه‌سار آسمان رشت

  14 سپتامبر 1918  آوارگی،  اندوه و رنجی عظیم  بر شانه‌های امواج دریای کاسپین  به سمت ایران راه گرفت. ارامنه‌ی باکو هراسان از قتل‌عام عثمانی‌ها  به سمت ساحل می‌دویدند. و کشتی‌ها، کشتی‌ها باید در جستجوی یافتن پناهی برای ایشان، از آب لنگر می‌کشیدند.  رفتن از وطن همیشه دشوار است اما این رفتن اگر زیر سایه‌ی مرگ و جنگ باشد هزاران هزار بار  دشوارتراست. از سال‌های دور تا به امروز کم نبوده‌اند آنانی که  طعم تلخ آوارگی را  به جان خریده‌اند، تلخی هولناکی که با پاهای تاول‌بسته، نحیفیِ تن‌ها، اشکباریِ چشم‌ها و حکایت اندوه‌بارِ گرسنگی،…