آرشیو برچسب

پژوهشگران نابلد

کتاب، ناشران و ویراستاران و پژوهشگران نابلد

درباره کتاب و آنچه مربوط به آن است حرفها می‌توان زد، ازجمله درباره ویرایش و پژوهش.  متاسفانه دید کاسبکارانه، که در جامعه امروز ما خریدارانی دارد، سبب شده است برخی از ناشران، ویراستارانِ صاحب نظر را به خدمت نگیرند، لابد با این استدلال که هزینه کمتر سود بیشتر، آن هم در کار انتشار کتاب. در سالهای دور، وقتی که من جوان بودم، در چاپخانه‌ها حروفچین‌هایی بودند که گاهی از نوشته نویسنده‌ی نامداری ایراد می‌گرفتند، به ویژه در چاپخانه‌های کاویان، فاروس، سکه و... برای اینکه کتاب‌خوان بودند. اما امروز، جز تعداد اندکی، بقیه نام کتاب را…