آرشیو برچسب

پژوهشگر تاریخ

اسناد و عریضه های گیلان در گذر عصر پهلوی

نشست نقد و بررسی کتاب «اسناد و عریضه های مردمی در عصر پهلوی اول» نوشته ی دکتر عباس پناهی در پژوهشگاه گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار شد. این کتاب که به همت انتشارات فرهنگ ایلیا منتشر شده است، شامل عریضه های مردم به مجلس شورای ملی از سال 1303 تا 1309 خورشیدی است و از میان بیش از پنج هزار عریضه مردم به مجلس شورای ملی مورد پژوهش قرار گرفته است. ­اسناد یاد شده عریضه های لایه های زیرین جامعه است که تحت فشارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خوانین، ماموران دولتی و دیگر گروه های سیاسی و اجتماعی بودند و از آن جایی که هیچ گونه نهاد…