آرشیو برچسب

پیرانا

آبزی غیربومی در تالاب انزلی

گونه آبزی غیربومی خطرناک پاکو (پیرانای اهلی) درتالاب بین المللی انزلی مشاهده شد. به گزارش مرورازسایت روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان، یک گونه آبزی غیر بومی و مهاجم توسط صیادان محلی در تالاب صید شد. بر اساس کارشناسی محیط زیست استان این گونه آبزی«ماهی پاکو(پیرانای اهلی)» از خانواده کاراسیده و بومی مناطق آمریکای جنوبی و برزیل با رژیم غذایی همه چیز خوار(غالبا گیاهخوار) است. در سالهای اخیر میل به نگهداری انواع گونه های غیربومی حیات وحش وآبزی تهدید جدیدی در زیست بوم طبیعی گیلان شده است. نگه داری انواع گونه های جانوری وآبزی…