آرشیو برچسب

چادر شب بافی

اعطای نشان ملی به پوشش محلی گیلان

با وجود اینکه پوشش محلی  گیلان  از سابقه چند هزار ساله برخوردار است اما استفاده از آن به جز دربرخی از روستاها و مراکز بوم گردی رواج چندانی ندارد. پوشش محلی یکی ازنشانه های فرهنگی و مظهر قومی درمناطق مختلف استان است  که احیا و بروز کردن آن برای استفاده زنان و مردان ، متناسب و سازگار با طبیعت و نوع زندگی  ضروری به نظر می رسد. تنوع پوشش محلی و انطباق آن با ارزش های معنوی ازجمله عوامل پایدار ماندن لباسهای محلی گیلان درفرهنگ و پوشش مردم استان است. پوشش محلی گیلان نشان ملی مرغوبیت گرفت «شهرود امیرانتخابی » مدیرکل میراث…