آرشیو برچسب

چاپ کتاب

ناشران کاسب، سلبریتی‌های مدعی

مدتی است با این پدیده­ یأس­ آور مواجه شده­ ایم که سلبریتی­ها را در حوزه­ نشر شعر و داستان می­بینیم. آثاری که اصلا به لحاظ کیفیت ادبی قابل اعتماد نیستند و منجر به تنزل سلیقه­ مخاطبان از یک سو و جهت دادن رویکرد ناشران از طرف دیگر شده­ اند. به گونه­ ای که ناشران گرایشی به انتشار این گونه آثار نشان داده­ اند و سبب گوشه­ گیری نویسندگان و شاعران توانا شده­ اند. اما از طرفی می­بینیم که این مسأله چند بُعد دارد: آیا نبود مخاطب کافی برای شعر و داستان موجب پدید آمدن این مسأله شده است؟ آیا صرفا مشکلات اقتصادیِ به وجود آمده برای ناشر او…