آرشیو برچسب

چایکاران گیلان و مازندران

حدود ۶ هزار هکتار باغ چای رهاشده داریم

چای ایرانی، سرنوشت مشترکی با چند ده محصول کشاورزی داخلی دارد که فراز و فرود بسیاری طی کردند اما فرصت‌ها برای اقتصادی کردن آنها از دست رفت. واردات بی‌رویه و فروش باغ چای و تغییر کاربری آنها، طعم چای ایرانی را تلخ‌تر از همیشه کرد. با این حال در دولت روحانی با حمایت‌هایی که شد از قبیل پرداخت به موقع مطالبات و نیز افزایش نرخ خرید تضمینی برخی از کاستی‌ها جبران شد اما هنوز کُمیت پای ایرانی در حوزه‌ی بازرگانی می‌لنگد و اگر این فرآورده به طور مناسبی بازاریابی و به فروش برسد حتی امکان احیای مجدد باغ‌های چای رها شده و نیز افزایش…