آرشیو برچسب

چشمه خواری در گیلان

چشمه خواری به مناطق کوهستانی گیلان رسید

بعد از زمین خواری و کوه خواری، نوبت به چشمه خواری در اراضی ملی و منابع طبیعی گیلان رسیده است. چشمه‌های که به صورت طبیعی و به مدت طولانی در مناطق مختلف کوهستانی استان تامین کننده‌ی بخشی از نیاز آبی روستاییان است، اکنون از سوی غیر بومی ها برای مصارف شخصی محصور شده و به روستاییان اجازه استفاده ازاین منابع آبی داده نمی‌شود. امروز«سمیه رفیعی» رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از پدیده‌‌ی چشمه خواری در استانهای شمالی خبر داد. نماینده‌ی مردم تهران افزود: برخی‌ها همزمان با فروش زمین ها و مراتع، چشمه را هم با زمین به خریدار…