آرشیو برچسب

کرونا و سیاست‌های اقتصادی

بحران کرونا به مثابه کرونائیسم

اواخر سال 2019 و با شروع سال نوی میلادی زمزمه های خبری مبنی بر شیوع ویروسی در کشور چین به گوش رسید که شاید در اوایل شیوع از سوی کشورهای دیگر دست کم گرفته می‌‌شد اما با گذشت چهارماه از سال جدید میلادی تقریبا تمام جهان را درگیر و افراد را به خانه نشینی و دست کشیدن از روزمرگی‌هایشان وادار کرده است. به سبب تاثیرگذاری این ویروس بر روی دستگاه تنفسی و عصبی و همچنین انتشار سریع آن در محیط و از فرد مبتلا به دیگران، دولت ها و سازمان های جهانی تدابیر مختلفی برای پیشگیری از ابتلای جمعیت جهان به این ویروس و همچنین مدیریت و کنترل اثرات…