آرشیو برچسب

کشتی گیله مردی

استفاده از سبکهای بازیهای محلی برای رسمی شدن یک فدراسیون غیر رسمی

"کونگ فو" اگر چه نامی چینی است اما روایت داریم در عهد باستان که قلمرو ایرانیان، شرق دور را هم در نوردیده بود، یک استاد ایرانی هنرهای رزمی، به هند و چین سفر کرده و پس از مطالعات فراوان بر روی نحوه دفاع حیوانات، این هنر رزمی را در یکی از معابد چین پایه‌گذاری کرد، از همین رو بارها متولیان کونگ فو در ایران تلاش کردند این رشته را در مجامع بین المللی به نام ایران ثبت کنند، اما کمی دیر شده بود، چرا که چینی‌ها سه دهه قبل این کار را انجام داده بودند. البته این حرکت چینی ها باعث نشد که ایرانی ها دست از تلاش بردارند، در تمام این سالها…