آرشیو برچسب

کشف واکسن کرونا

موفقیت اولیه محققان گیلانی برای طراحی واکسن کرونا

دانشیار ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از طراحی و تولید یک کاندید واکسن علیه ویروس کرونا و دستیابی راه جدیدی در خصوص پیشگیری از بیماری کووید 19 توسط محققان گیلانی خبر داد. «رضا جعفری شکیب» دانشیار ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: طراحی، و تخلیص واکسن جدید چند اپیتوپی علیه کووید  19 و ارزیابی پاسخ ایمنی آن در موش BALB/c موفقیت آمیز بوده  است. این طرح تحقیقاتی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان به تصویب رسیده است. وی ادامه داد: در این بررسی، مطالعه‌ی مدل کامپیوتری دقیق و جامعی بر روی…