آرشیو برچسب

کمپین در خانه بمانیم

در روزهای کرونایی چه می کنید؟

همه می دانیم که گذر این روزهای بحران از همیشه سخت تر است. فشار مواجهه با بیماری، به هم ریختن برنامه ها و اجبار به خانه نشینی بر احوالات ما تاثیر فراوانی دارد. اما باید بدانیم که با گوشه گیری و غصه خوردن موقعیت ما تغییر نمی کند، وقت آن است از جای خود بلند شویم و حال خود و اطرافیانمان را بهتر کنیم. همه ما وظیفه داریم تا با حفظ روحیه، به دیگران مخصوصا بزرگترها و کودکان که در مقابله با اضطراب آسیب پذیری بیشتری دارند کمک کنیم. ما می‌توانیم به این قرنطینه به چشم یک توفیق اجباری برای انجام فعالیت‌های جدید نگاه کنیم. در این مطلب…