آرشیو برچسب

کمک به بیماران کرونایی

دولت، مردم و فعالان اجتماعی هر سه باید بخواهند

تقریبا در تک تک بحران‌های اجتماعی سالیان اخیر که به دنبال هم اتفاق افتاده‌اند، همیشه ردپایی از گروه‌های اجتماعی و شهروندانی که با تکیه بر مسئولیت شهروندی مستقلا آستین همت را بالا زده‌اند دیده شده است. حادثه پلاسکو در سال 95، زلزله کرمانشاه در سال 96 و سیل‌های مکرر بهار 98 که چندین استان کشور را درگیر خود کرد نمونه‌ای از این بحران‌های اجتماعی بودند که گروه‌های اجتماعی برای کمک به حل بحران همپای دولت‌ها و سیستم مدیریتی حاکم حرکت کردند. مشارکتی که هرچه جلوتر آمد کمتر شد اما هیچوقت از نفس نیفتاد. گزاره‌ای که بسیاری از متخصصان…