آرشیو برچسب

کمیسیون تخصصی

انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر رشت

در صد و هفتمین جلسه شورای شهر رشت اعضای کمیسیون‌های تخصصی این شورا انتخاب شدند. به گزارش مرور، صد و هفتمین جلسه شورای شهر رشت که با حضور تمام اعضاء شورا برگزار شد، اعضای کمیسیون‌های شورای شهر رشت و نمایندگان شورا در برخی سازمان‌ها و نهاد‌های دیگر با رأی مستقیم اعضا مشخص شدند. کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری فاطمه شیرزاد، رضا رسولی، بهراد ذاکری، محمدحسن عاقل‌منش، محمدحسین علیپور که به غیر از رضا رسولی بقیه اعضا با ۱۱ رای به عضویت این کمیسیون درآمدند. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای شهر رشت حجت…