آرشیو برچسب

کیومرث پوراجمد

من تنها مدیون نادر ابراهیمی هستم

کیومرث پور احمد، کارگردان نام آشنای ایران، یکشنبه 19 آبان ساعت 18، مهمان رشتی ها در کتابفروشی اردیبهشت بود تا با ما از خودش و حرفه اش حرف بزند. در این نشست که میزبانی آن را «امین حق ره» بر عهده داشت، از کارگردان مجموعه ی «قصه های مجید» خواستند که چگونگی کارگردان شدنشان را با شنوندگان در میان بگذارد؛ پور احمد ابتدا توضیح داد که از جوانی دوست داشت یا معلم شود و یا کارگردان؛ چند مدتی معلم بود و سربازی را هم در سپاه دانش گذراند و وقتی برای تحصیل به اصفهان رفت، از همانجا برای مجله ی «فیلم و هنر» نقد می فرستاد و نقدهایش منتشر…